Sociologija gledališča

Sociologija gledališča

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Toporišič Tomaž

Predmet Sociologija gledališča odpira vprašanja družbene razsežnosti gledaliških ter širše pojmovanih uprizoritvenih praks. Njegov predmet proučevanja so splošni metodološki prijemi k raziskovanju družbenosti gledališča v širokem pomenu besede, specifičnosti zgodovinskih oblik in vprašanje kulture nasploh. Analize zgodovinskih gledaliških oblik se loteva kot oddaljene (zavoljo njihove zgodovinske enkratnosti) in blizu (ker prinašajo splošna spoznanja o družbenosti gledališča). Predmet bo problematiziral vprašanje umetnosti kot gledališke sfere s tem, da bo v premislek o družbenosti gledališča vpeljal raziskave o načinih vzajemnega učinkovanja gledališča in drugih družbenih sfer (ekonomije in prava, denimo). Predmet se bo oprl na sodobne študije iz sociologije gledališča ter uprizoritvenih praks, teatrologije, kulturne zgodovine in sociologije kulture.

Izbrana poglavja iz:
• Jean Duvignaud: Sociologija pozorišta: kolektivne senke; [preveli Branko i Jelena Jelić]. Impresum: Beograd : BIGZ, 1978. COBISS.SI-ID - 2642952
ali
Jean Duvignaud. Sociologie du théâtre : essai sur les ombres collectives Paris : Presses universitaires de France, 1965. COBISS.SI-ID – 1014363
• Marvin Carlson: Performance in society: sociological and psychological approaches. V: Performance, a Critical Introduction, Routledge, London, New York. [1996] 2004 COBISS.SI-ID – 24292450
• Baz Kershaw: The Politics of Performance : Radical Theatre As Cultural Intervention, Routhledge, London; 1992. e-knjiga. [0-415-05763-9; 1-134-93271-5]
• Patrice Pavis: The Sociological Approach to the Spectator. V: Analyzing Performance, The University of Michigan Press, 2006. COBISS.SI-ID – 2070619
• Raymond Williams: Drama v dramatizirani družbi, v: Navadna kultura, Studia humanitatis, 1998. 257-268. COBISS.SI-ID – 74114816
• Tomaž Toporišič: Subverzivnost. V: Levitve drame in gledališča. Aristej, 2008. COBISS.SI-ID – 61257217.
• Tomaž Toporišič: Medmedijsko in medkulturno nomadstvo, o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoriztvenih praksah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, AGRFT in FF UL, 2018. COBISS.SI-ID – 297337856.