Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: Ji Hongfang, prof. dr. Petrovčič Mateja

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti v obsegu besednjaka in slovnice 3. stopnje HSK ali osnovne stopnje TOCFL.
Poudarek je predvsem na govornem sporazumevanju, ustreznih komunikacijskih spretnostih in ponotranjenju ustreznih reakcij v različnih situacijah.

1. Chinese for College Students Series. Chinese Speaking, Elementary Level. Sinolingua.
2. Multimedijski materialni v okviru spletnih učilnic.