Sodobni češki jezik 1 (Fonetika in fonologija)

Sodobni češki jezik 1 (Fonetika in fonologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, Muchova Zuzana

Vsebina

Pri pouku bo poudarek na pravilni izgovarjavi in naglaševanju tako pri posameznih črkah in besedah kot pri daljših besedilih. Obravnavala se bo tako tvorba kot analiza posameznih glasov, razmerje med glasom in fonemom, fonološki sistem jezika, naglas, pravilna izgovarjava črke v različnih položajih, osnovna pravila češkega pravopisa in fonetične transkripcije.