Sodobni češki jezik 4 (Skladnja)

Sodobni češki jezik 4 (Skladnja)

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, Muchova Zuzana

Vsebina

Predmet bo študentu omogočil pogled na poved s treh vidikov – formalnega, funkcijskega in z vidika členitve po aktualnosti. Predstavljeni bodo najpogosteje uporabljani češki glagoli s podatki o vezljivosti, analiza stavčnih členov. Poudarek bo na prepoznavanju odvisnikov in pravilni uporabi veznikov ter na pravilnem besednem redu besed v povedi.