Spoznavna teorija

Spoznavna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vörös Sebastjan

Vsebina

Spoznavna teorija ali epistemologija je filozofska disciplina, ki se ukvarja z naravo, vrstami in mejami (spo)znanja.

Predmet seznanja študentke in študente s/z:
- temeljnimi spoznavnoteoretskimi vprašanji;
-zgodovinskim razvojem spoznavne teorije;
- različnimi teoretskimi pristopi v spoznavni teoriji;
- odnosom med spoznavno teorijo in drugimi filozofskimi disciplinami (zlasti metafiziko in filozofijo duha);
- odnosom med spoznavno teorijo in drugimi znanostmi (zlasti kognitivno znanostjo in zgodovino; problem naturalizacije in historizacije epistemologije);
- socialno, feministično, postmodernistično kritiko klasične spoznavne teorije;
- alternativni pristopi k (spo)znanju.

Snov predmeta vsebuje:
- pomen znanja v sodobni družbi;
- narava, pogoji in vrste znanja;
- klasično definicijo znanja (upravičeno resnično prepričanje) in njene kritike;
- problem skepticizma (antični in novoveški skepticizem);
- spoznavni viri (zaznava, sklepanje, spomin, pričevanje, introspekcija, intuicija, empatija);
- znanje in vrline (vrlinska spoznavna teorija);
- naturalizacija in historizacija spoznavne teorije;
- kritika tradicionalne spoznavne teorije;
- status in narava znanja v znanosti, etiki in religiji.