Terenska raziskava za magistrsko delo

Terenska raziskava za magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

V prvem semestru drugega letnika poteka prvi del intenzivnega samostojnega raziskovalnega dela na terenu (etnografska raziskava) pod mentorskim vodstvom. Mentor (ali somentor) vodi študenta pri uporabi ustreznih metod in spremlja njegovo ali njeno delo na terenu.

Mentor predlaga branje literature in sestavi seznam literature za vsakega posameznega študenta ali študentko posebej, v skladu z izbrano temo naloge.