Testna teorija

Testna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin

Uvod v testno teorijo: načelo multiplih indikatorjev, obtežene vsote in pojem lestvice, koraki sestavljanja kompozitnih merskih instrumentov.
Optimizacija natančnosti merjenja: analiza postavk, pravi dosežek, napaka merjenja in zanesljivost, ocenjevanje zanesljivosti merjenja,
uvod v teorijo posplošljivosti, uporaba koeficientov zanesljivosti.
Optimizacija veljavnosti merjenja: pojem in vrste veljavnosti,
pristopi h konstruktni validaciji, uporaba multivariatnih metod pri ugotavljanju zanesljivosti in veljavnosti.
Posebna praktična vprašanja: različne oblike testnih nalog, alternativne metode točkovanja, pristranskost testa, testni profili, ipsativno ocenjevanje in druge posebne metode, pretvorbe merskih lestvic.
Alternative klasični testni teoriji: kritika klasične testne teorije,
uvod v teorijo odgovora na postavko, enoparametrski, dvoparametrski ter triparametrski modeli, izenačevanje testnih rezultatov, adaptivno testiranje.

- Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: FF. (str. 69-172) COBISS.SI-ID - 65908224
- Crocker, L. in Algina, J. (2008). Introduction to classical modern test theory. Mason, OH: Cengage Learning. COBISS.SI-ID - 54997858
- Embertson, S.E. in Reise, S.P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah, NJ: LEA. COBISS.SI-ID - 3296433
- McDonald, R.P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah: Lawrence Erlbaum. (str. 1-140, 197-308) COBISS.SI-ID – 10161506
- Nunnally, J.C. in Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. (str. 209-443) COBISS.SI-ID - 36416257
- Sočan, G. (2011). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: FF. (str. 1-64, 141-180). COBISS.SI-ID - 257494784