Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Predmet uvaja študente v poznavanje in razumevanje umetnostnega sistema in njegovih ključnih deležnikov. Študentje spoznavajo raznovrstne vidike razstavljanja sodobne in moderne umetnosti.
Izbrane vsebine:
- zgodovinski razvoj umetnostnega sistema in njegove specifike;
- razvoj umetnostnega trga in likovne kritike; zanikana ekonomija;
- zbiralci; zgodovina in načini zbiranja sodobne umetnosti;
- kulturna politika in vloga države v sodobni umetnosti;
- procesi institucionalizacije sodobne umetnosti; muzealizacija umetnosti, bienalizacija umetnosti;
- institucionalni sektor in tržni sektor sodobne umetnosti; kako je oblikovana vez med institucionalnim in tržnim sektorjem;
- razvoj statusa umetnika, umetniškega delovanja in umetniške profesionalne etike v odnosu do naštetih elementov;
- razvoj razstavljanja sodobne umetnosti; zgodovinski pregled različnih praks razstavljanja in z razstavljanjem povezanega pisanja o umetnosti (razstavna in kataložna besedila, likovna kritika in poročanje o razstavah v medijih itd.);
- razvoj fenomena kuratorstva in njegov vpliv na umetniško produkcijo;
- razstavljanje sodobne umetnosti v Sloveniji in njegova zgodovina.
Vsebine seminarja se vsako leto lahko nekoliko spreminjajo. Izbrane so tako, da študentom omogočajo spoznavanje čim bolj aktualne in raznovrstne problematike s področja obravnavanih vsebin. Del seminarja poteka na terenu.

- Bruce Altshuler, Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History 1962-2002, Phaidon, London 2013. COBISS.SI-ID - 634607
Oskar Bätschmann, The artist in the modern world : the conflict between market and self-expression, DuMont, Köln 1997. COBISS.SI-ID – 75224320
- Pierre Bourdieu, The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field, Polity Press, Cambridge 1996. COBISS.SI-ID – 22810205
- Robert Jensen, Marketing Modernism in Fin-de-Siecle Europe, Princeton University Press, Princeton 1994. COBISS.SI-ID – 952430
- Susan M. Pearce, On collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradition, London, New York 2005. COBISS.SI-ID - 48268386
- Thinking about exhibitions (ur. R. Greenberg, B.W. Ferguson, S. Nairne), London 1996 [2000, 2005]. COBISS.SI-ID – 17939554
- Carol Duncan, Civilizing Rituals. Inside public art museums, London, New York 1995. COBISS.SI-ID - 55584768
- Mary Anne Staniszewski, The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press, Cambridge, Mass., London 1998. COBISS.SI-ID – 44270178
- Beti Žerovc, Rihard Jakopič – umetnik in strateg, cf*, Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 119593984
- Beti Žerovc (ur.), Razstava. Teoretska priloga, Likovne besede, 81/82, zima 2007, str. 2–45.
COBISS.SI-ID – 16307458
- Osemdeset let Narodne galerije: 1918–1998, ur. Ferdinand Šerbelj, Ljubljana 1998. COBISS.SI-ID – 97209856
- Špelca Čopič, Pot do slovenske akademije za likovno umetnost, Akademija za likovno umetnost Ljubljana: 1945–1975, ur. Kiar Meško, Ljubljana 1975, str. 37–56. COBISS.SI-ID – 28489473
- Bojana Rogina, Historiat stalne zbirke Moderne galerije, Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije: 1950–2000, Ljubljana 2002, str. 168–177. COBISS.SI-ID – 120465152
- 50 let Mestne galerije v Ljubljani, ur. Mateja Podlesnik, Ljubljana 2013. COBISS.SI-ID - 270377984
Seznam literature, skladen z vsakoletnim načrtom in vsebino seminarja, je objavljen ob začetku semestra. Del literature je posredovan sproti.