Uporabna psihometrija

Uporabna psihometrija

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:45

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin, prof. dr. Podlesek Anja

Vsebina

Zgodovina psihološkega testiranja. Teorija merjenja v diferencialni psihologiji. Vrste testov in postopek testiranja. Sestavni deli in lastnosti kakovostnega testa. Prenos testne teorije v diagnostično in prognostično prakso. Področja uporabe psiholoških testov. Testi maksimalnega dosežka. Testi tipičnega dosežka. Projekcijski, klinični, presejalni in drugi posebni testi. Nevropsihološko testiranje, merjenje funkcionalnih lastnosti senzornih organov in nevrofiziološke metode. Pregled testov v našem prostoru. Pregled izbranih tujih testov. Priredba testa za drugo jezikovno- kulturno okolje. Kritike in alternative papir- svinčnik testiranju. Etični vidiki psihološkega testiranja. Psihološko testiranje v družbenem in ideološkem kontekstu. Izbrane aktualne teme psihološkega testiranja.