Upravljanje knjižnic in založb

Upravljanje knjižnic in založb

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

• procesi upravljanja v knjižnicah in založbah (načrtovanje, organizacija, koordinacija, kontrola)
• značilnosti upravljanja v založbah kot profitnih organizacijah
• značilnosti upravljanja v knjižnicah kot neprofitnih organizacijah
• metode in postopki načrtovanja (strateškega, taktičnega, organizacijskega)
• spremljanje in merjenje uspešnosti delovanja knjižnic
• spremljanje in merjenje uspešnosti knjižno-založniških hiš
• upravljanje s človeškimi viri v knjižnicah
• upravljanje s človeškimi viri v založbah

1. Drucker, P.(2008). Management. London: Butterworth Heinneman
2. Smith, K. (2012). The Publishing Business. London: AVA
3. Stueard, R.D. in Moran, B.B. (2002). Library and information center management. 6th ed. Greenwood Village: Libraries Unlimited .
4. Kotler, P. (2009). Marketing Management. Harlow : Prentice Hall