Urbana geografija

Urbana geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

- Opredelitev mesta in urbanosti.
- Koncepti, teorije in razvoj urbane geografije.
- Urbanizacija in zgodovinski pregled razvoja mest.
- Sodobni procesi preobrazbe urbanih območij, suburbanizacija, counterurbanizacija, reurbanizacija.
- Mesto in okolica, mestne regije, mesta kot centralna naselja, vpliv mest na preobrazbo podeželja.
- Prostorska zgradba mesta, modeli prostorske zgradbe mest, prostorski razvoj in preobrazba mest.
- Morfološka zgradba mesta.
- Socialnogeografska zgradba mesta, procesi preobrazbe socialnogeografske zgradbe.
- Funkcijska zgradba mest, ekonomski modeli mestne zgradbe.
- Mesta in globalizacija. Gospodarski pomen mest, gospodarski razvoj in preobrazba mest, deindustrijalizacija in terciarizacija.
- Trgovina v mestu, decentralizacija trgovine v mestih, centralno poslovno središče.
- Promet in razvoj mesta, prometna politika in razvoj mest.
- Mesta v Tretjem svetu : Urbanizacija v Tretjem svetu. Gospodarske značilosti mest v Tretjem svetu. Revščina in slumi v mestih v Tretjem svetu.