Uvod v psihoanalizo

Uvod v psihoanalizo

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina

Vsebina predmeta vključuje predstavitev temeljnih pojmov in smeri psihoanalize, psihoanalitične terapije in psihoanalitičnega raziskovanja kulture.

Glavne teme:
- Nastanek psihoanalize in njeno mesto v zgodovini idej.
- Freud in histeričarka.
- Delo sanj in sanje kot izpolnitev želje.
- Freudove razprave o seksualnosti.
- Nevroza in psihoza.
- Imaginarno: Freud, Winnicott, Lacan.
- Jaz in Drugi.
- Fantazma: Klein, Lacan, Žižek.
- Želja in ljubezen.
- Ojdipov kompleks in struktura mitov.
- Travma in ponavljanje: Lacan, Laplanche idr.
- Psihoanaliza in kultura.
- Temeljna načela psihoanalitične terapije.

Posebna pozornost je posvečena analizi aktualnih kulturnih pojavov in vsakdanjih življenjskih praks.