Uvod v študij književnosti

Uvod v študij književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Uvod v študij književnosti predstavlja literarnoteoretsko podlago za študij književnosti. Predmet obsega temeljne pojme literarne teorije, njene zgodovinske povezanosti z drugimi znanostmi, zlasti s filozofijo in novimi disciplinami v 20. stoletju. V okviru sodobnih teorij je prikazan izvirni prispevek češke, poljske, slovaške misli k fenomenološki in strukturalistični literarni vedi in prevodoslovju (Mukařovský, Ingarden, Miko, Popovič).
Literarnoteoretski pregled obravnava naslednja poglavja: literarna veda in metodologija, literarni kanon in vprašanja literarnega vrednotenja, problematika literarnosti, struktura literarnega dela, naratologija in verzologija. Posebej so obravnavane literarne vrste, zvrsti in žanri s primeri odlomkov češke, slovaške in poljske poezije, proze in dramatike od renesanse do konca 20. stoletja v izvirniku in slovenskem prevodu.
Študenti se seznanijo z literarnozgodovinskim pregledom treh nacionalnih književnosti: spoznajo razvojne faze in poetike posameznih obdobij češke, poljske in slovaške književnosti.

- Janko Kos: Literarna teorija. Ljubljana 2001. COBISS.SI-ID 110720256
- Tomo Virk: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1. FF: Ljubljana, 2003. COBISS.SI-ID - 127775232
- Jonathan Culler: Literarna teorija: zelo kratek uvod. Ljubljana 2008. COBISS.SI-ID 239638016
- Michal Harpáň: Teória literatúry, Tigra, Bratislava 2004, 7-52. 52. COBISS.SI-ID 55435106
- Eduard Petrů: Úvod do studia literární vědy. Brno 2000, 7-37. COBISS.SI-ID 44800866
- Henryk Markiewicz: Glavni problemi literarne vede. Ljubljana 1977. COBISS.SI-ID – 10127873
- Roman Jakobson: Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana 1989. COBISS.SI-ID 6749698

- Umberto Eco: Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Ljubljana 1999.COBISS.SI-ID - 103635200
- Mihail Bahtin: Teorija romana. Ljubljana 1982. . COBISS.SI-ID 22760960
- Roman Ingarden: Literarna umetnina. Ljubljana 1990, 7–20, 21–29.COBISS.SI-ID 23161600

Viri:
- Nesrečno srečni. Antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja. Šnytová, Jana (ur.) Ljubljana: Filozofska fakulteta 2012. . COBISS.SI-ID 262881024
- Sto let slovaške književnosti, antologija. Društvo slovenskih pisateljev, Asociacija društev slovaških pisateljev. Bratislava 2000. COBISS.SI-ID 13392226
- Rozka Štefan: Poljska književnost. Ljubljana 1960. COBISS.SI-ID 2329857