Uvod v študij književnosti - vaje

Uvod v študij književnosti - vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Smolej Tone

Vaje obravnavajo temeljne pojme primerjalne književnosti in literarne teorije, in sicer skozi njihovo praktično uporabo in delo z literarnimi in teoretskimi besedili. Študentje spoznajo dela vodilnih tujih in slovenskih komparativistov (Van Tieghem, Wellek, Remak, Ocvirk, J. Kos, idr.) ter literarnih teoretikov (Aristotel, Barthes, Derrida, Ingarden, Jauss, Greenblatt, Fludernik, idr.). Preko dela z besedili spoznajo temeljne pojme literarne ontologije, fenomenologije, morforlogije in literarnega vrednotenja, pa tudi stilistike, retorike, kognitivizma, naratologije in teorije literarnih nadzvrsti in zvrsti.

- Janko Kos, Teorija in praksa slovenske primerjalne književnosti. Primerjalna književnost 1978, št. 1–2, str. 30–44. https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/4971
- Tomo Virk, Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 260. COBISS.SI-ID - 236661760
- René Wellek, The Concept of Comparative Literature. Yearbook of Comparative and General Literature 1953, str. 1–5. https://complit.utoronto.ca/wp-content/uploads/COL1000H_Esonwanne_Rene_…
- Janko Kos, Literarna teorija. Ljubljana 2001 (ali ponatisi). 196 str. COBISS.SI-ID - 110720256
- H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge 2002. 203 str. COBISS.SI-ID - 19098722
- Lado Kralj, Teorija drame. Ljubljana 1998. 196 str. COBISS.SI-ID - 77456128
- Janko Kos, Lirika. Ljubljana 1993. 124 str. COBISS.SI-ID - 34503936
- Monika Fludernik, An Introduction to Narratology. London 2010. 190 str. COBISS.SI-ID - 43044194
- Alenka Koron, Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana 2014. 286 str. COBISS.SI-ID – 272774144
- Zupan Sosič, Alojzija. Teorija Pripovedi. Litera, 2017. Str. 451. COBISS.SI-ID - 91812097