Zgodovina estetike

Zgodovina estetike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, prof. dr. Kreft Lev

- kaj je estetika kot filozofska disciplina, kakšni so njeni sodobni rezultati, o čem so razpravljali estetiki v dvajsetem stoletju in o čem po njegovem zaključku;
- zgodovinski nastanek estetike in spremembe v njenem položaju filozofske vede, odnos do drugih umetnostnih ved;
- zgodovinski pregled filozofskih pogledov na umetnost, lepoto in čutnost (Platon, Aristotel, helenizem in rimska filozofija, Plotin; srednjeveška filozofija in estetski problemi; renesansa in humanizem; umetnost v novem veku: Descartes in težave francoskega racionalizma, angleška empirična filozofija, estetika v filozofskih sistemih, zlasti nemške klasične filozofije; estetika v 19. in 20. stoletju);
- sodobna dogajanja v umetnosti in novejše razprave v filozofiji kulture (postmodernizem in modernizem, teorije in umetniške prakse konca modernosti – umetniške avantgarde, anti-esencializem, institucionalne teorije umetnosti, sodobna filozofija kulture);
- protislovja in spopadi sodobne kulture (nacionalno in globalno v kulturi, feministična kritika tradicionalne kulture, post-kolonialne teorije, umetniško delo kot blago in estetizacija blaga v globalni kulturi).

- Valentina HRIBAR SORČAN in Lev KREFT: Vstop v estetiko, Filozofska fakulteta 2005, COBISS.SI-ID – 219241472.
- Mario PERNIOLA: Estetika 20. stoletja, ZPS, Ljubljana 2000, COBISS.SI-ID - 109784064.
- Terry Smith, Contemporary Art: World Currents. London. Laurence King in Upper Saddle River: Prentice Hall ,2011, COBISS.SI-ID – 9036873.
- Madina Tlostanova, »Postsocialist ≠ postcolonial? On post-Soviet imaginary and global coloniality, Journal of Postcolonial Writing, let. 48, št. 2 (maj 2012), 130 – 142, dostopno na: https://www.academia.edu/1761214/Postsocialist_postcolonial_On_post_Sov… . (1.6.2023)
- Lucas Pohl, »Ruins of Gaia: Towards a Feminine Ontology of the Anthropocene«, Theory, Culture & Society, let. 37, št. 6 (november 2020), COBISS.SI-ID – 229060096 .